Waarom zou ik voor Usably kiezen en niet zelf een usabilitytest uitvoeren?

Het is goed mogelijk om zelf tegen lage kosten een usabilitytest uit te voeren. Het enige wat je nodig hebt is een PC met internetverbinding, opnameapperatuur (webcam of opnamesoftware) en testpersonen. Maar professioneel usabilityonderzoek doen vraagt ook om kennis en ervaring. Goed nadenken over de testopdrachten, de testpersoon zo weinig mogelijk beinvloeden en slim doorvragen zijn slechts enkele zaken om rekening mee te houden bij professioneel usabilityonderzoek. Daarbij kan het zelf uitvoeren van een usabilitytest veel tijd kosten. Deze tijd zit in de voorbereiding (onder andere testpersonen recruteren), uitvoer (gemiddeld 1 uur per geteste gebruiker) en de uiteindelijke vertaling naar de belangrijkste conclusies en verbeterpunten. Omdat Usably zich hier op focust en de kosten van het onderzoek zo laag mogelijk houd, kunnen we professioneel en betaalbaar usabilityonderzoek aanbieden.

Waarom zijn de tarieven van Usably zoveel lager dan bij andere bureau’s?

Er zijn genoeg bedrijven in Nederland die professioneel usability onderzoek doen. Wilt u een onderzoek laten uitvoeren bij deze partijen, dan moet u denken aan tarieven variërend tussen de 5.000 en 10.000 euro. Dat komt vaak omdat ze op dure locaties zitten en veel vaste kosten hebben. Usably is opgericht om dezelfde professionaliteit van deze bureau’s aan te bieden tegen veel lagere kosten. Dit doen we door alle kosten flexibel te maken en pas na uw akkoord deze kosten te maken. Usably gebruikt alleen een pand voor het uitvoeren van het usabilityonderzoek, zo voorkomen we onnodig hoge huurlasten. Daarnaast worden onze testpersonen per test betaald, Usably heeft dus ook geen vaste loonkosten.

Hoe waarborgt Usably dat de testpersonen voldoen aan mijn gewenste profiel?

In de briefing van het onderzoek wordt in overleg met de klant het gewenste profiel van de testpersonen opgesteld. Vaak gaat dit om de verhouding man/vrouw en de leeftijdscategorie waarin deze moeten vallen. Usably gaat op basis van ditprofiel op zoek in haar eigen bestand met testpersonen naar de meest geschikte kandidaten. Mocht dit ontoereikend zijn, dan wordt een uitzendbureau ingeschakeld om de werving van testpersonen uit te voeren.

Hoe gek het misschien ook klinkt, maar het profiel van de testpersonen is niet het meest belangrijk om goed usabilityonderzoek uit te voeren. Dit komt omdat het testen van de gebruiksvriendelijkheid het belangrijkstedoel is van het onderzoek. Dan moet het niet uitmaken of de testpersoon 18 is of 65+, of deze laag of hoog is opgeleid en of deze 1 keer per maand of iedere dag op internet zit. Usably test daarom bij voorkeur met testpersonen die wat minder internetervaring hebben, want als voor deze groep de website gebruiksvriendelijk is dan is het geval voor meer ervaren internetgebruikers.

Wat is bij Usably de doorlooptijd van het onderzoek?

In het usabilityonderzoek zijn 3 fasen te onderscheiden, deze worden hieronder in meer detail besproken:

Voorbereiding
Na uw akkoord wordt direct gestart met de voorbereidingsfase. Belangrijskte onderdeel van deze voorbereiding is de briefing. Hierin worden de volgende zaken vastgesteld:

-Vaststellen van de testopdrachten en testprotocol

-Het gewenste profiel van de testpersonen

-Vaststellen datum uitvoer usability onderzoek

Na akkoord op de briefing wordt gestart met de werving van testpersonen. Gemiddeld is hier 1 week voor nodig om de testpersonen op 1 dag in te plannen.

Uitvoer usability onderzoek
Vervolgens wordt op de vooraf vastgestelde dag het usabilityonderzoek uitgevoerd. Op deze dag worden 5 of 6 testen afgenomen en de resultaten opgenomen. Enkele uren na de afname van de testen ontvangt u de video’s.

Rapportage en presentatie
Wanneer u pakket x, y of z afneemt, word na het uitvoeren van het usabilityonderzoek gestart met de rapportage. In deze rapportage worden de belangrijkste conclusies en actiepunten van het onderzoek opgenomen. Heeft u gekozen voor pakket y, dan wordt deze rapportage uitgebreid met een Usably Expert Review. Heeft u gekozen voor pakket z, dan ontvangt u ook gerichte designvoorstellen ter verbetering van uw website en een samenvattingsvideo waarin de belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden samengevat in een video van 5 tot 10 minuten. De presentatie van deze rapportage kan plaatsvinden binnen 3 tot 5 werkdagen na uitvoer van het usabilityonderzoek.

Het gehele traject onderzoek, van akkoord op de briefing tot en met rapportage/presentatie van de conclusies, kent een gemiddelde doorlooptijd van 2 weken.

Zijn er bijkomende kosten?

Nee, Usably heeft vaste tarieven (exclusief btw) voor de verschillende pakketten. Vergoeding van de testpersonen is bij deze prijs inbegrepen. Heeft u speciale wensen rondom het onderzoek, dan zal er een voorstel op maat worden gemaakt. Ook hierbij geld dat de prijs van dit voorstel vast is en inclusief vergoeding voor de testpersonen.

Hoe wordt de privacy van de testpersonen gewaarborgd?

De testpersonen tekenen voorafgaand aan het onderzoek een verklaring van geen bezwaar. Hiermee gaat de testpersoon akkoord met het feit dat de persoon wordt opgenomen en dat de video’s gebruikt worden door derde partijen om hier lering uit te trekken. Daarbij gaat de testpersoon akkoord met het opnemen tijdens het usabilityonderzoek en wordt juridisch vastgelegd dat de testpersoon geen rechten kan ontleden aan het videomateriaal.

De video’s van het usabilityonderzoek zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik bij de klant. Usably verwacht dat de klant daarom zorgvuldig omgaat met deze video’s en deze niet verder zal verspreiden via openbare kanalen (bijvoorbeeld Youtube of Vimeo).