aanpak2 Er zijn verschillende manieren om een usability test uit te voeren. De methode en aanpak van Usably is gebaseerd op het principe van moderated usability testing. Bij deze methode worden testpersonen uitgenodigd om enkele testopdrachten uit te voeren. Het doel van deze testopdrachten is het onderzoeken van de gebruiksvriendelijkheid van de belangrijkste processen van een website. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is er een testbegeleider aanwezig die het proces faciliteert en de mogelijkheid heeft om vragen te stellen aan de testpersoon. Bekijk hier meer informatie over de voor- en nadelen van moderated usability testing.

Om succesvol een usability onderzoek uit te voeren, heeft Usably de 4 T’s van succesvol usability onderzoek ontwikkeld:

Taken

Technologie

Testpersonen

Think aloud


 

taken

Taken: doelen van uw bezoekers staan centraal

We bezoeken Bol.com omdat we iets willen kopen of gaan naar de website van Uitzending Gemist om een aflevering van De Wereld Draait Door te bekijken. Ook uw bezoekers hebben een doel als ze uw website bezoeken. Een gebruiksvriendelijke website helpt alle bezoekers hun doel effectief, efficiënt en naar tevredenheid te bereiken. Daarom start Usably ieder usability onderzoek met het in kaart brengen van de doelen van uw website en hoe deze onderzocht gaan worden. Zo waarborgt Usably dat het onderzoek zo goed mogelijk aansluit op de motieven die uw bezoekers hebben om uw website te bezoeken.

Van websitedoel naar natuurlijke testopdrachten

De volgende stap is het vertalen van deze doelen naar taken die de testpersonen uitvoeren tijdens het onderzoek. Bijvoorbeeld “Zoek de goedkoopste 42 inch LED TV en voeg deze toe aan je winkelwagen”. Om deze taak voor de testpersoon een  natuurlijk karakter te geven, wordt bij iedere taak een situatieschets opgenomen. Bij het kopen van een TV kan de situatie zijn dat je huidige TV stuk en dat je voor WK voetbal een nieuwe TV wilt. Door aan iedere taak een situatieschets te koppelen, zorgt Usably voor een logische match tussen de onderzochte websitedoelen en een taak die voor de testpersoon natuurlijk aanvoelt.


technologie

Technologie: voor alle apparaten een oplossing

Weet u nog dat er een tijd was dat een computerbeeldscherm even lang, breed en diep was? Als er iets snel verandert, dan is het wel de technologie waarmee we websites bekijken. Hoeveel bezoekers komen er op uw site al via een tablet? Wanneer komt het moment dat uw website meer mobiele bezoekers heeft dan desktopbezoekers? Usably voert usability onderzoek uit op desktops, tablets en smartphones. Hiervoor gebruiken we de meest moderne usability hardware en software. Usably gebruikt voor alle onderzoeken Morae, een softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor usabilityonderzoek.

Mr. Tappy voor alle mobiele apparaten

Usability onderzoek op een tablet of smartphone vraagt om een andere aanpak, omdat de interactie met de hardware hier een extra aandachtspunt is. Voor deze onderzoeken gebruikt Usably een speciaal hardware pakket, Mr. Tappy. Naast een schermopname ziet u ook de interactie van de handen van de testpersoon. Want zijn alle elementen op uw website wel even goed aanklikbaar?

Configuratie onderzoek op basis van uw bezoekstatistieken

Usably gebruikt de bezoekstatistieken van uw website om te bepalen in welke configuratie het onderzoek zal worden uitgevoerd. Dit testen we uw website in de configuratie die het meest voorkomt bij uw bezoekers. Het gaat hierbij om keuzes als schermresolutie, browsers en de hardware waarmee het usability onderzoek uitgevoerd wordt.  Bekijk het usability lab en krijg een indruk hoe Usably de testen afneemt.


TestpersoonTestpersonen: all inclusive

Geen usability test zonder testpersonen. Het kan behoorlijk tijdrovend zijn om op 1 dag zes testpersonen in te plannen die voldoen aan de gestelde eisen. Usably regelt dit allemaal voor u. Samen met onze klanten stellen we het profiel vast waaraan de testpersonen moeten voldoen. Het gaat hierbij om zaken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Ook is het mogelijk om aanvullende eisen aan de testpersoon te stellen. Bijvoorbeeld dat het online shoppers zijn of dat ze aantoonbare affiniteit hebben met uw dienst.

Werving en beloning

Nadat dit profiel definitief is vastgesteld, start Usably met het werven van testpersonen. Usably heeft een eigen bestand waarmee we snel geschikte testpersonen kunnen benaderen. Mocht dat niet voldoende zijn, dan heeft Usably meerdere uitzendbureaus die ingeschakeld worden om testpersonen te werven. Na deelname aan het onderzoek ontvangen de testpersonen een vergoeding voor hun medewerking. Deze vergoeding hoeft u niet te betalen maar zit inbegrepen in onze tarieven.

Wilt u zelf testpersoon worden? Schijf u dan hier in.


thinkaloudThink aloud: wat denken bezoekers nou echt?

Alle usability testen worden afgenomen volgens het think aloud principe. Bij deze methode worden alle testpersonen gevraagd om tijdens het uitvoeren van de opdrachten hardop te praten en hun gedachten te delen. Hierdoor worden de gedachten van testpersonen zo goed mogelijk geregistreerd en helpt deze methode een kijkje te nemen in de ziel van de testpersoon. Doordat de testpersonen actief hun keuzes en bezwaren toelichten, ontstaat veel inzicht in de usabilityproblemen van uw website en welke oplossingen mogelijk zijn.

De rol van de testbegeleider

Bij iedere usabilitytest is een testbegeleider van Usably aanwezig. De testbegeleider heeft een aantal belangrijke taken tijdens het onderzoek:

Ontvangst testpersoon.

Bij binnenkomst zorgt de testbegeleider dat de testpersoon uitleg krijgt over het onderzoek en stelt de testpersoon op zijn/haar gemak. Zo waarborgt de testbegeleider dat de testpersoon zich niet geremd voelt om alle gedachten, zowel positief als negatief, te delen tijdens het onderzoek.

Procesbewaking.

Voor iedere testpersoon is 1 tot 1,5 uur beschikbaar om de testopdrachten te doorlopen. De testbegeleider houdt de klok in de gaten en zal tijdig bijsturen om te zorgen dat alle testopdrachten worden doorlopen.

Doorvragen.

Wanneer er iets interessants gebeurt tijdens het onderzoek, zal de testbegeleider vragen om een toelichting van de testpersoon. Dit levert vaak veel extra inzichten in waarom een testpersoon een bepaalde keuze maakt. Loopt een testpersoon bijvoorbeeld vast in een opdracht, dan kan de begeleider vragen “Wat zou je nu normaal gesproken hebben gedaan?”. Op deze manier worden ook potentiële afhaakpunten op uw website inzichtelijk. Daarbij is het doorvragen altijd neutraal, zodat de testpersoon niet wordt beïnvloed.